Shopping Cart

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy) 

Kupujúci:

Meno a priezvisko: …………………………………………. 

Adresa:                      …………………………………………

Dátum narodenia: ……………………………………………

Číslo účtu pre prípadné vrátenie peňazí: ………………………………………………

Predávajúci: 

Názov: BS PRODUCTION s.r.o. 
Sídlo:    Radošovce 145, 908 63 Radošovce,
IČO: 50552538
DIČ: 2120379877

VEC: Odstúpenie od Kúpnej zmluvy č. ………. 

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od Kúpnej zmluvy č. ……. zo dňa …………………., ktorú som ako kupujúci uzatvoril s Vami ako predávajúcim, ktorej predmetom bola kúpa nasledujúcich položiek:

Názov položky

Počet vrátených ks

…………………………………….

……………………………………

……………………………………

……………………………………

V ………………………. dňa ……………………….

..….………………………………………….………………………
Podpis